K.org
Til hovedsiden Til Linker Til forumer Til Utstyr Til Klubber Til Brukt markedet Til Biled siden Info om siden og dens ansvarlige

K.org

Med denne siden vil vi pråve å lage en informativ side, der alle kan delta med sine erfaringer. Vi tar imot all hjelp vi kan få. Og håper på et sammarbeid med interesserte folk fra Danmark, Sverige og Norge. som sammen kan forme og holde vedlike disse sidene. Med dagens Teknologi skulle ikke dette sammarbeidet by på noen problemer.
Interesert? Da kan du ta kontakt med oss på --frodna@hotmail.com--


Denne siden ble laget av Frode med hjelp av Textpad og Photoshop.Mer om meg og dette prosjektet, følg denne linken.

K.org©2002

Valid XHTML 1.0!